Pogreb

Pogreb je zadnje slovo od naših najdražjih, bližnjih, znancev… Način kako izvedemo to pogrebno slovestnost, lahko zaznamuje večen spomin na pokojnega. Od pokojnega se lahko poslovimo tudi s poezijo. Poezijo lahko izberete iz mojega izbora pesmi, lahko pa napišem na žejo naročnika pesem, ki ostane samo pokojniku in vam.

Poezijo tudi sam recitiram na pogrebu.

Pogrebna slovesnost z recitali poezije

- Žalni program

Recitali poezije se lepo umestijo v žalno slovesnost. Prednost recitalov je v tem, da takšna slovesnost zelo osebna do pokojnika. Kar pomeni, da s poezijo lahko nagovorimo pokojnikova dela, življenje, njegove strasti ter kar je najpomembnejše – njegovo sporočilo, ki ga je s svojim življenjem pustil svetu. Takšna slovesnost se zelo dotakne vseh udeležencev pogreba in jasno izraža našo hvaležnost, da je bil in je še vedno del našega življenja. 

Zato je poezija, ki je pisana v spomin pokojniku dragocen dar in zahvala vsem žalujočim na pogrebu. Pesem, shranjena v okvirju pa ostane vam za večen spomin. 

Recital izvedem jaz, kam v žalno slovesnost se ga umesti pa je stvar dogovora. Sam predlagam strankam, da ga umestijjo v uvod (kot nagovor), v sredino (po morebitnem govoru družinskega člana) ter v zaključku pogreba, pred grobom pokojnika, kjer se izvaja kropenje pokojniku. 

Izvede se lahko torej recital treh pesmi, napisanih posebej za pokojnika, ali pa so pesmi vzete iz repertoarja mojih že napisanih pesmi. 

Pesem v spomin pokojniku

Žalna poezija po naročilu

Za slovo pokojnemu lahko namenite žalno poezijo, pesem napisano za pokojnika. Pesmi lahko izbirate iz mojega seznama že napisanih pesmi, lahko pa pesem napišem posebej za pokojnega. V njej lahko opisujem pokojnikovo življenje, njegova dela, njegove strasti ter hvaležnost, da je bil in je še vedno del našega življenja. 

Tema pesmi je seveda prilagojena vašim željam, glede samega pisanja pesmi pa so možnosti neomejene.