Matjaž Krnc

Drugačen

Prikazan je le del pesmi, celotna pesem je na voljo v zbirki pesmi ali kot uokvirjena pesem.